Szervezés és lebonyolítás

1. SzervezőkA "Hangold újra! Bármiből hangszert." promóciós játék szervezői a  Szinker Áruküldő és Kereskedelmi Kft. (Cg.: 01-09-721626, asz.: 13160348-2-43, székhely: 1124 Budapest, Jagelló út 30.) és a  CSER Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft. (Cg.: 01-09-566580, asz.: 12226407-2-43, székhely: 1114 Budapest, Ulászló u. 8.) (továbbiakban: „Szervezők"), akik a jelen Szabályzatban foglaltaknak megfelelően járnak el. A Szervezők felelőssége a játékkal kapcsolatban egyenlő és egyetemleges.2. Részvételi feltételekA promóciós játékban azok vehetnek részt, akik legalább egy, saját készítésű, legalább részben más rendeltetésű használati tárgyból valamilyen hangszert (továbbiakban: pályamű) állítanak elő és az  arról készített képet az ahhoz kapcsolódó, a pályamű által kibocsátott hangot rögzítő hangzó anyaggal együtt vagy akár filmet beküldenek, a Szervezők rendelkezésére bocsátanak a Szervezők  által üzemeltetett jatek.furdancs.hu weboldalon, vagy a megadott e-mail címen keresztül. A pályaműveket akként kell rendelkezésre bocsátani, hogy azok a zsűri elé legyenek terjeszthetők anonym módon. Abban az esetben, ha egy személy több pályaművel is pályázik, több, különböző hangszert állít elő és a róluk szóló képet, hanganyagot, filmet a Szervezők részére eljuttatja, nyerési esélye az elkészített pályaművek típusának száma szerint nő (ahány féle hangszerről küld képet, neve annyiszor kerül az esélyesek közé).3. A játék időtartamaA játék időtartama: 2013. április 20. – május 31.4. Eredményhirdetés és díjazásA beküldött pályaműveket a Szervezők által kijelölt szakmai zsűri bírálja el 2013. június 30-ig úgy, hogy a pályaművek készítőinek személyazonosságát a zsűri nem ismeri. A nyerteseket 2013. július 1-jén 12:00 órakor a Szervezők a honlapjukon történő közzététellel hirdetik ki.

A zsűri által kihirdetett első három pályamű  készítője a helyezés sorrendjében 50.000 Ft, 70.000 Ft és 100.000 Ft értékű Conrad Electronic vásárlási utalványt nyer, amelyet a Szinker Kft. által üzemeltetett Conrad Electronic Szaküzletben válthatnak be, vásárolhatnak le 2013. december 31-ig. A nyeremény készpénzre nem váltható, de átruházható, a Conrad Szaküzlet azt bárkitől elfogadja. 

A legjobb 10 pályamű a zsűri döntésétől függetlenül közönségszavazáson is részt vesz, ennek  győztese 30.000 Ft értékű Conrad Electronic vásárlási utalvány formájában közönségdíjban részesül

A Szervezők saját belátásuk szerint, előzetes értesítés nélkül visszavonhatják a nyereményt, ha a megadott címen nem sikerül kézbesíteni, vagy ha a szervezők az elvárható erőfeszítések megtétele ellenére sem tudják beszerezni a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatokat. Ebben az esetben a szervezők visszavonják a nyereményt, és az érintett nyertes személy semmilyen jellegű kárpótlásra vagy kártérítésre nem lesz jogosult.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a promóciós játékot a játék időtartama alatt módosítsák. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervezők közzéteszik a játék weboldalán. A játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjék.5. AdatvédelemA játékban résztvevők a pályamű beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a játék eredményes lebonyolításához szükséges személyes azonosító adataikat Szervezők, illetve az általuk megbízott személyek a játék lefolytatásának és a nyeremények kiosztásának ideje alatt kezeljék. A személyes adatok semmilyen körülmények között nem kerülnek továbbításra harmadik félnek. A megadott adatok kizárólag a játék lebonyolításához és a nyeremény kézbesítéséhez kerülnek felhasználásra. Az adatfelhasználás további kérdéseiben a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szabályai az irányadóak.
 A Szinker Kft. adatvédelmi nyilvántartási száma: 00335-0001

6. KizárásA Szervezők fenntartják a jogot, hogy bármelyik pályázót kizárják, vagy a díj átadását megtagadják, ha a játékos megszegte a Szabályzat valamelyik pontját, pontatlan vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat adott meg, sportszerűtlenül, másokat sértő módon viselkedett, vagy megszegett valamilyen jogszabályt.

 A játékban résztvevők részvételükkel, a pályamű beküldésével a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.


Szólj a többieknek is!